آزمایشگاه

کشت بافت گل و گیاه

کشت بافت گیاهی عبارتست از علم مطالعه سلولها ، بافتها ، اندام های گیاهی در محیط کشت مصنوعی تحت شرایط استریل

اساس تئوری کشت بافت گیاهی توسط هابرلنت فیزیولوژیست مشهور آلمانی در سال 1902 پیشنهاد گردید و پدر علم کشت بافت گیاهی نام گرفت اولین بار در سال 1838 اشلیدن وشوان نظریه ای را ارائه نمودند.براساس این تئوری هر یک از سلولهای یک موجود پرسلولی اگر در شرایط مطلوب محیطی قرار بگیرند توانایی تکامل و تبدیل شدن به یک موجود کامل را دارند . بعدها این تئوری به عنوان اساس مطالعه در زمینه کشت بافت قرار گرفت.

خدمات ما

تکنیک کشت درون شیشه که (invitro) طی سال های گذشته کاربردهای تجاری گسترده ای در تکثیر گیاهان مختلف اعم از زینتی و دارویی پیدا کرده است.
توانایی بی نظیر کشت بافت در تولید و تکثیر گیاهان عاری از هر نوع آلودگی ،خالص از نظر ژنتیکی و مقاوم به آفات و امراض موجبات علاقمندی کشورهای متعددی برای عضویت در موسسه بین المللی کشت بافت گیاهی را فراهم آورده است. از همین رو آموزش تکنیکهای کشت بافت گیاهی در هیئت بیولوژی گیاهی موسسه تحقیقات سلولی یونسکو (icro) جزو اولویت های معرفی شده است.

تکثیر گیاهانی که با روش های معمولی (جنسی یا غیر جنسی) قابل تکثیر نیستند یا به سختی تکثیر میشوند.

تولید گیاهانی کاملا سالم از گیاهان دارای آلودگی

نبود محدودیت فصلی برای تولید گیاه

تکثیر با هدف تولید ترکیبات ارزشمند متابولیت های ثانویه که ارزش دارویی دارند

نگهداری لاینهای خالص خودناسازگار برای استفاده در تولید بذر هیبرید

رفع موانع مطلق جوانه زنی بذر

اشتغال زایی برای جوانان منطقه

جلوگیری از خروج ارز از کشور وکمک به توسعه و پیشرفت ملی