استخدام

بودن در کنار شما از توفیقات خاصه ماست
اداره گزینش و استخدام گروه ایران سبز از بین واجدین شرایط در تخصص های گوناگون اعم از پرسنل باغبانی،نیروهای فارغ التحصیل رشته های مرتبط کشاورزی و شاخه های گیاه شناسی به جهت تکمیل کادر نیروهای اجرایی خود دعوت بعمل می آورد.
با تشکر از همراهی شما

توجه داشته باشید که پر کردن این فرم به منزله استخدام نمیباشد و همکاران ما پس از بررسی و درصورت تایید اولیه با شما تماس خواهند گرفت.