مجموعه ما قابلیت ساخت آزمایشگاه فوق پیشرفته کشت بافت با توجه به بالاترین استانداردهای جهانی را داراست .