همکاری با ما

دپارتمان فروش مجتمع کشاورزی گروه ایران سبز از کلیه همکاران گرامی مستقر در بخش های ایران،خاورمیانه،آسیای شرقی و اروپا نسبت به آغاز همکاری در زمینه های تجاری،اخذ نمایندگی و پخش و توزیع دعوت به همکاری می نماید.
اگر مایل به آغاز این همکاری هستید، گروه کشاورزی ایران سبز با آغوشی باز پذیرای شماست.
به شما خوش آمد میگوییم.
مدیریت دپارتمان فروش